Regulamin korzystania z serwisu http://www.chillbox.pl

Spis treści:

 1. Dane firmy
 2. Dane kontaktowe
 3. Postanowienia ogólne
 4. Czas realizacji zamówienia
 5. Płatności
 6. Wysyłka
 7. Koszty przesyłek
 8. Zwroty
 9. Ochrona danych osobowych
 10. Spory
 11. Reklamacje
 12. Postanowienia przejściowe i końcowe
1. Dane firmy

Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.chillbox.pl prowadzony jest przez firmę:
Chillbox Marek Górniak o skróconej nazwie Chillbox
NIP : 8992828662
REGON : 368350226
Adres : 51-621 Wrocław, ul. Zielonego Dębu 6
Rachunek bankowy: 10 1090 2486 0000 0001 3519 9142

2. Dane kontaktowe

e-mail: kontakt@chillbox.pl
telefon: +48/605-155-531

3. Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Chillbox Marek Górniak (zwanej dalej Chillbox), który funkcjonuje z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zielonego Dębu 6, posługującą się numerem NIP : 8992828662 REGON : 368350226. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Kupującym, a Chillboxem. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym. Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Czas realizacji zamówienia

Zamówienia realizowane są około 10 dnia kolejnego miesiąca. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku zdarzeń losowych takich jak choroba, wypadek. Zobowiązujemy się wówczas do niezwłocznego skontaktowania się z kupującym, aby wspólnie ustalić sposób rozwiązania zaistniałej sytuacji. W przypadku wątpliwości co do autentyczności transakcji zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji kupującego oraz samego zamówienia. Zastrzegamy sobie także prawo do anulowania transakcji w przypadku, kiedy klient posiada roszczenia niezgodne z przepisami i Regulaminem dokonywania zakupów. W przypadku braku otrzymania zapłaty za przedmiot (dotyczy transakcji płatnych z góry), lub braku kontaktu z klientem odnośnie danych do personalizacji, transakcja zostaje anulowana po 7 dniach od zakupu.

5. Formy Płatności

Płatność za pomocą przelewu tradycyjnego na podany przez nas rachunek bankowy firmy (w tytule wpisać należy swoje imię i nazwisko), Płatność on-line – natychmiastowy przelew na konto. Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są :
– Krajowy Integrator Płatności S.A.
– Stripe, Inc.
Obsługiwane karty płatnicze:
Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro

6. Wysyłka

Dostarczanie produktów kupującym odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych: InPost, DPD oraz Paczkomatów Inpost. Na każdą z przesyłek otrzymujemy potwierdzenia nadania. Status przesyłki można śledzić na stronach firm przewozowych. Przesyłki pocztowe, kurierskie oraz przesyłki nadawane za pośrednictwem Paczkomatów Inpost dostarczane są zgodnie z regulaminami wymienionych firm realizujących przewóz. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe doręczenie przesyłki przez przewoźników. Reklamację dotyczącą zaginięcia przesyłki składamy po 14 dniach od daty nadania. W przypadku stwierdzenia zaginięcia przesyłki prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o takim incydencie. Reagujemy natychmiastowo na zgłoszenia klientów i pomagamy ustalić, gdzie znajduje się zamówiony towar. Wszystkie produkty wysyłamy w kartonowych opakowaniach, co zabezpiecza towar na czas wysyłki. W przypadku stwierdzenia, że: opakowanie jest naruszone lub towar jest uszkodzony. Kupujący zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności kuriera i jak najszybciej skontaktować się z Chillbox za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@chillbox.pl).

7. Koszty przesyłek

Koszty wysyłki uzależnione są od wybranej metody dostawy oraz kraju doręczenia. Dla przesyłek realizowanych na terenie Polski jest to odpowiednio:
12 złotych za wysyłkę Kurierem InPost lub do Paczkomatu
W wypadku, kiedy doręczenie przesyłki nie powiedzie się lub paczka nie zostanie odebrana z Paczkomatu w sugerowanym przez InPost terminie odbioru możemy ponownie wysłać paczkę. Wiąże się to z uiszczeniem drugiej opłaty za wysyłkę.

8. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), każdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.
Zwrot Chillboxa możliwy jest w dowolnym terminie, w wypadku przeterminowania się wybranych produktów stanowiących część zestawu zwrot środków za zamówienie będzie proporcjonalnie pomniejszony.
Reklamacje przyjmujemy tylko w przypadku podania konkretnej przyczyny zaistniałej sytuacji. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku nienaruszonego stanu zakupionego przedmiotu. Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy. W wypadku zwrotu koszty wysyłki do nadawcy ponosi kupujący.

Środki zwracane są na konto z którego wcześniej Kupujący dokonał przelewu. Gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrot środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą sprzedający dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Chillbox Marek Górniak z siedzibą na ul. Zielonego Dębu 6 we Wrocławiu.

Jako Strona umowy i pomiot korzystający ze świadczeń nią objętych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Danych osobowych nie będziemy przechowywać dłużej niż potrzebujemy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji świadczeń wynikających z Umowy. Nie będziemy również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez uprzedniej pisemnej zgody Strony z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w naszym imieniu (firmy pomagające nam w świadczeniu usług kurierskich oraz związanych z realizacją płatności). Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, dz. U. 2016 roku, poz. 922 ze zm. Będąc Stroną Umowy posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Twoje dane osobowe przechowywane są przez nas tak długo, jak długo posiadasz aktywne konto niezbędne do złożenia zamówienia. Dane związane ze składanymi zamówieniami są przechowywane przez nas tak długo, jak jest to niezbędne do sprawnego i skutecznego zrealizowania złożonego zamówienia.

Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:

 • celem wysłania Twojego zamówienia Twoje dane przekazywane są na rzecz firmy kurierskiej, która została przez Ciebie wybrana przy składaniu zamówienia. Przekazujemy tylko tyle danych ile jest potrzebne do efektywnego dokonania dostawy – imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz e-mail w wypadku dostawy do Paczkomatu;
 • celem zrealizowania płatności metodą szybkich płatności obsługiwaną przez Krajowy Integrator Płatności S.A. oraz STRIPE.;
 • celem rozliczenia naszych działań dane dotyczące imienia i nazwiska, daty oraz kwoty złożonego zamówienia przetwarzane są przez firmę świadczącą na naszą rzecz usługi księgowe. Jest to JM Finanse.
 • gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
 • gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);

Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:

 • ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
 • fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików.
10. Spory

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Reklamacje

Jeśli zakupiony Produkt posiada wady Kupujący ma prawo zgłoszenia reklamacji, aby tego dokonać prosimy o kontakt ze Sklepem drogą mailową (kontakt@chillbox.pl) Następnie należy odesłać produkt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu.

12. Postanowienia przejściowe i końcowe

Wszystkie zdjęcia, opisy produktów, materiały graficzne, banery są wyłączną własnością firmy Chillbox i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie w całości lub też fragmentach elementów sklepu jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Zdjęcia produktów w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego, spowodowane jest to różnymi ustawieniami parametrów urządzeń, na których Kupujący wyświetla stronę sklepu Chillbox. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu, oraz poinformowania Kupujących o tym fakcie, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, niemniej jednak, do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie znajdują regulacje zawarte w Regulaminie dotychczas obowiązującym. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają stosowne przepisy obowiązujące w stosunkach Sprzedający – Kupujący.